Na co si dát pozor při výběru povinného ručení? 20. 10. 2018

Povinné ručení má svá jasná pravidla, která mimo jiné vyplývají i z příslušných zákonů.  Pro správný výběr je dobré se orientovat alespoň v základních principech, které jsou s povinným ručením spojené. V následujícím textu se můžete dočíst několik informací, které Vám mohou být nápomocny.

V první řadě je důležité si důkladně přečíst rozsah pojištění, a to hlavně rozsah asistenční služby. Konkrétně se seznámit s tím, co je v rámci asistenční služby a co už je za poplatek, který zaplatíte navíc.

 

Cena pojistného je ovlivněna mnoha parametry, jako jsou druh vozidla, objem a výkon motoru, k čemu je vozidlo využíváno, rok výroby auta. Dále cenu určuje i typ klienta (fyzická, právnická osoba nebo podnikatel), klientův věk a místo bydliště. Zohledněna bývá i klientova řidičská historie, tedy zda měl nehodu, popřípadě kolikrát.  Je dobré mít i to na paměti při hledání ideálního povinného ručení.

 

Velký pozor si dejte, zda v pojistné smlouvě není zmínka o spoluúčasti (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). O to více věnujte této informaci pozornost, pokud často vyjíždíte se svým vozidlem do zahraničí. Pokud byste způsobili dopravní nehodu, můžete být právě Vy tím, kdo bude škodu na druhém autě doplácet. Mnoho pojišťoven spoluúčast ve svých smlouvách nemá, pár se jich ale pořád najde. 

 

Je důležité si uvědomit, že pojišťovna ze zákona není povinna hradit náklady spojené s: 

 • Ůjmou na vozidle, při níž došlo i k poškození přepravovaných věcí v tomto vozidle.
 • Ůjmou, kterou prodělal řidič provozovaného vozidla, jehož působením se újma fakticky stala.
 • Vzniklá škoda mezi vozidly tentýž jízdní soupravy, tvořené motorovým a přípojným vozidlem.
 • Vzniklá škoda, která vznikla na základě manipulací s nákladem, kdy vozidlo stálo.
 • Škodou ve spojení s manželskými závazky, tedy škoda, kterou musí pojištěnec uhradit svému protějšku nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti (výjimku tvoří újma v podobě ušlého zisku, pokud ovšem souvisí s újmou na zdraví nebo s usmrcením).
 • Způsobenou újmou díky provozu vozidla při teroristické události nebo případnému válečnému stavu.
 • Ůjmou, týkající se účasti provozovaného vozidla na motoristickém závodu nebo organizované soutěži, při které došlo ke škodě.
 • Srážkou vozidel, která jsou vlastnictvím jedné osoby.
 • Požitím návykových látek řidičem/vlastníkem auta v době , kdy došlo k újmě.
   

Autor: Future Fin

Čtěte také

Pomůžeme Vám

na těchto pobočkách: